Loại sản phẩm: An Toàn Công Nghiệp
Mã: CAPTURE Torque
Tên sản phẩm: Torqueleader - Thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn cần siết lực
Thiết bị kiểm tra và hiệu chuẩn cần siết lực

  • Dễ sử dụng với menu trực quan và khả năng tự nhận biết các sensor khi kết nối.
  • Được thiết kể  để kiểm tra được nhiều loại cần siết lực và tua vít, bao gồm cả thiết bị dùng điện
  • Thích hợp cho dùng trong phòng thí nghiệm và cơ động.
  • Có thể xuất ra giấy chứng nhận hiệu chuẩn và quản lý dữ liệu về các dụng cụ bằng phần mềm 'CAPTURE Manager' trên PC.
  • Các đầu cảm biến thiết bị có phạm vi 0.2 - 1,500 N.m
  • Bộ nhớ trong lưu trữ được 2,000 dữ liệu.