Loại sản phẩm: Băng Keo Công Nghiệp
Mã: 310
Tên sản phẩm: Nichiban 310 Băng Keo Giấy

Nichiban Băng Keo Giấy 310

Thông tin chi tiết:

Cấu trúc:

 

 • Bề mặt: Giấy dày
 • Chất dính: Cao su
 • Thông số vật lý:

   

 • Độ dày: 0.14mm
 • Độ dính: 6.02N/10mm
 • Sức căng: 55.7N/10mm
 • Độ giãn dài: 8%
 • Ứng dụng của băng keo giấy :

 • Dán thùng carton
 • Các mục đích đóng gói thông thường