Loại sản phẩm: Băng Keo Công Nghiệp
Mã: 553
Tên sản phẩm: Nichiban 553 Băng Keo Điện

Nichiban Băng Keo Điện 553

 

Thông tin chi tiết:

 

  • Bề mặt:          Polyester
  • Độ dày:          0.050 mm
  • Độ dính:         950 g/25mm
  • Sức căng:      10.0 kg/25mm
  • Độ giãn dài:    80%
  • Mô tả:             Môi trường điện môi: 5.000 V  Chịu nhiệt cấp độ E 125oC, đạt tiêu chuẩn JIS-C2338