Loại sản phẩm: Băng Keo Công Nghiệp
Mã: 2311
Tên sản phẩm: Nichiban 2311 Băng Keo Phòng Sơn

Nichiban Băng Keo Phòng Sơn 2311

Thông tin chi tiết:

Cấu trúc:

 

 • Bề mặt:           Giấy gạo, màu vàng
 • Chất dính:       Axit Arcylic
 •  

  Thông số vật lý:

   

 • Độ dày:           0.093mm
 • Độ dính:         1.16N/10mm
 • Sức căng:      30.7N/10mm
 • Độ giãn dài:    5%
 • Chịu nhiệt ở 1200C trong 30 phút
 •  

  Ứng dụng:

   

 • Công nghiệp sơn ôtô
 • Các mục đích phòng sơn thông thường
 •