Loại sản phẩm: Dây an toàn
Nhãn hiệu: Camp
Mã: 2074
Tên sản phẩm: Camp2074 Bộ Phận Hãm Rơi
Camp2074 Bộ Phận Hãm Rơi

Được sử dụng trong các tình huống làm việc với phòng chống giảm yếu tốlên đến 2.

Chiều dài 165 cm mà không cần kết nối (chiều dài tối đa với kết nối200 cm).

Polyester vải 46 mm, phá vỡ sức mạnh 15 kN. Với chất hấp thụ năng lượng,hệ thống kết nối xoay, kết nối hình bầu dục. ABS vỏ bảo vệ.

Sản phẩm cùng loại