Loại sản phẩm: Găng Bảo Hộ
Nhãn hiệu: KCL
Mã: KCL Vitoject 890
Tên sản phẩm: KCL Vitoject 890
Găng tay KCL Vitoject 890

Được sản xuất bởi công nghệ Vulkoject
Găng rộng, có thể đeo thêm găng bên trong (găng chịu nhiệt)
Sau khi tiếp xúc với hóa chất, cần làm sạch găng
Có thể kết hợp với quần áo chống hóa chất
Chống hợp chất polycylic aromatic hydrocarbons rất tốt
Cổ tay cuộn tròn, bề mặt trơn, có bột
Chiều dài: 340-360mm
Độ dày: 0.7mm
Màu: đen
Tiêu chuẩn: En 388 3101, EN 374 DFG, EN374 cat. III
Sản phẩm cùng loại