Loại sản phẩm: Khẩn Cấp
Mã: 9082
Tên sản phẩm: Haws 9082 Dung Dịch Kháng Khuẩn
Haws 9082 Dung Dịch Kháng Khuẩn


Sản phẩm nước kháng khuẩn dùng cho bồn rửa mắt di động.

Sản phẩm gồm 4 bình 59ml đựng trong thùng carton.

Sản phẩm Haws 9082 nên được dùng với nước sạch và mỗi bình có thể sử dụng để kháng khuẩn từ 6 tới 20 gallon nước sạch trong vòng 6 tháng sử dụng.

Hạn dụng cho sản phẩm 9082 là 2 năm.