Loại sản phẩm: Khẩu trang
Nhãn hiệu: 3M
Mã: 2091
Tên sản phẩm: Lọc 3M - 2091
Lọc 3M - 2091
– Xuất xứ: Mỹ
– Nhà sản xuất: 3M
– Tiêu chuẩn: Phân loại: P 100
– Sử dụng:
+ Trong môi trường bụi chứa dầu
+ Trong môi trường bụi không chứa dầu
– Một số ngành nghề cụ thể:
+ Hàn
+ Cắt đúc kim loại
– Sự hiệu quả trong tính năng:
+ Được tổ chức uy tín NIOSH chứng nhật phát huy đến > 98% khả năng nếu được sủ dụng và bảo quản đúng qui cách.
– Tương thích với các dòng mặt nạ:
+ Mặt nạ phòng độc 3M 6000 series
+ Mặt nạ phòng độc 3M 7000 series
+ Mặt nạ phòng độc 3M FF-400
– Quy cách đóng gói:
+ 2 phin lọc/ túi