Loại sản phẩm: Khiên che mặt
Nhãn hiệu: 3M
Mã: 3MWP96
Tên sản phẩm: 3M 82701 WP96 Khiên Che Mặt
3M 82701 WP96 Khiên Che Mặt

- Dùng để bảo vệ mặt trong các mục đích đặc biệt và thông thường
- Được thiết kế để bảo vệ người công nhân trong các ngành công nghiệp luyện kim, công trình tiện ích, lâm nghiệp và các ngành công nghiệp khác.