Loại sản phẩm: Khiên che mặt
Nhãn hiệu: Uvex
Mã: 9705.014
Tên sản phẩm: Uvex Visor
Uvex Visor 9705.014

- Màu:
+ Gọng: đen
+ Lens: trong suốt
- Chất liệu: Robust polycarbonate
- Features:
+ Không lớp phủ
+ Thay lens dễ dàng
+ Không cần dùng với nón bảo hộ
+ Có thể điều chỉnh lens kính
+ Độ rộng có thể điều chỉnh dễ dàng
- Tiêu chuẩn: EN 166, EN 170 (UV filters)
- Xuất xứ: Đức