Loại sản phẩm: Mặt nạ
Nhãn hiệu: 3M
Mã: FT-30
Tên sản phẩm: Fit-test FT-30
Fit-test FT-30

3M Fit test FT-30
- Dùng để check độ kín của mặt so với thiết bị bảo vệ hô hấp cùng với bộ lọc.
- Bộ fit test được thiết kế đạt tiêu chuẩn OSHA 29 CFR 1910.134, Appendix A
Sản xuất tại Mỹ