Loại sản phẩm: Nón Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Uvex
Mã: 9772332
Tên sản phẩm: Uvex pheos B-S-WR
- Có thể gắng đèn chiếu sáng phía trước của nón
- Có thể gắng chụp tai hoặc khiên che mặt
- Lòng nón có thể điều chỉnh, lòng nón 6 điểm, nút vặn
- Có khả năng chịu nhiệt độ thấp (-30 °C) và kim loại nóng chảy.
- Tiêu chuẩn: EN 397