Tạp dề yếm Newtex NXP 150
Mã: Newtex NXP 150 Bib Apron
Quần áp chịu nhiệt Newtex NXP 2000
Mã: Newtex NXP 2000 Fire Entry Suit
Newtex NXP 3000 Quần áo chịu nhiệt
Mã: Newtex NXP 3000 Fire Entry Suit