Găng tay PIP MaxiCut 18-570
Mã: PIP MaxiCut 18-570
Găng tay PIP MaxiCut 19-D470
Mã: PIP MaxiCut 19-D470
Găng tay PIP Maxiflex Endurance 34-844
Mã: PIP Maxiflex Endurance 34-844
Găng tay PIP Maxiflex Ultimate 34-874
Mã: PIP Maxiflex Ultimate 34-874
Găng tay PIP Maxi Chem 56-630
Mã: PIP Maxi Chem 56-630
PIP 73-7015 Găng tay hàn
Mã: PIP Welder's gloves Red Viper 73-7015