Loại sản phẩm: Quần Áo Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Ansell
Mã: PVC-45-G
Tên sản phẩm: Ansell - PVC-45-G - Tạp dề
Tạp dề Ansell - PVC-45-G

Chống văng bắn, sử dụng được với công nghiệp nặng
Rất linh hoạt
Chống hóa chất, chất béo, dầu, dầu mỡ, chống đâm thủng và chống mài mòn
Có loại dành cho công nghiệp nặng với miếng đắp ngang bụng
Size: 35'' x 45''