Loại sản phẩm: Quần áo bảo hộ
Mã: Tạp dề bằng thép
Tên sản phẩm: Manulatex - Tạp dề bằng thép

Tạp dề bằng thép

 

- Dễ rửa với nước, chất tẩy rửa, xà bông và không đổ mồ hôi.

- Bảo vệ tối đa cơ thể mà không gây khó khăn khi đi lại