Loại sản phẩm: Sản Phẩm Khác
Nhãn hiệu: Bright Lights
Mã: Lighthawk Vision-600
Tên sản phẩm: Lighthawk Vision-600
Lighthawk Vision-600

Lumens (Lm)                           600 

Battery Run Time (hours)         6,5

Waterproof (m)                       1

Beam Distance (m)                  250

Peak Beam Intensity (CD)        15,600
Lighthawk Vision-600

Lighthawk Vision-600 cung cấp cường độ ánh sáng mạnh mẽ lên đến 600Lm nhưng có thể thay đổi dễ dàng từ chùm sáng hội tụ sang chiếu rộng chỉ đơn gỉan bằng cách xoay khớp nối.