Loại sản phẩm: Sản Phẩm Khác
Nhãn hiệu: Bright Lights
Mã: WorkSAFE
Tên sản phẩm: WorkSAFE
WorkSAFE

Lumens (Lm)                            90

Battery Run Time (hours)          150

Waterproof (m)                        1

Beam Distance (m)                  314

Peak Beam Intensity (CD)         24,650
WorkSAFE

WorkSafe LED được phát triển dựa trên nền tảng sản phẩm đã được chứng minh là tối ưu nhất trong đen LED. Các công nghệ LED được tích hợp tăng đáng kể lượng ánh sáng và thời gian hoạt động.