Loại sản phẩm: Sản phẩm khóa
Tên sản phẩm: MASTER LOCK Oversized Plug & Hoist Control Cover
MASTER LOCK Oversized Plug & Hoist Control Cover

Thích hợp sử dụng trong nhiều ứng dụng.

Để khóa kiểm soát Palăng, chèn ống PVC để chặn truy cập điều khiển.

Có thể sử dụng lên đến 6 khóa móc hoặc HASP, được bán riêng.

Bền, tính năng cảnh báo khóa bằng tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

Dễ dàng phù hợp với một hộp công cụ tiêu chuẩn.

Đường kính 17 "h x 7"