Loại sản phẩm: Sản phẩm khóa
Mã: MasterLock503
Tên sản phẩm: MasterLock 503 Group Lock Boxes
MasterLock 503 Group Lock Boxes

Thiết bị lưu trữ khóa.

Đảm bảo mỗi điểm khóa trên một phần của thiết bị chỉ với một khóa nhất định.

Nhãn mác được hiển thị bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp.