Loại sản phẩm: Sức Khỏe & An Toàn
Nhãn hiệu: Uvex
Mã: Uvex9970.002
Tên sản phẩm: Uvex 9970.002 Bộ làm sạch

Bộ làm sạch Uvex 9970.002 

Bộ làm sạch Uvexnày có chứa hai gói 9971-000 mô sạch silicone-free (khoảng 700 tờ mỗi hộp, và mộtchai 9972-000 (0.5L) của giải pháp làm sạch ống kính trong kính.