Loại sản phẩm: Thiết Bị Cắt Hàn
Mã: HW-9
Tên sản phẩm: HW-9 Que hàn
HW-9
Capacity
  Continuous-duty AC or DC           120 Amps
with standard accessories.
  Continuous-duty AC or DC            85 Amps
with gas lens accessories.
  @ 50% duty with standard            140 Amps
or gas lens accessories.
  @ 75% duty with standard            100 Amps
or gas lens accessories.
Size:
 Overall Length                                6-7/8 in., 175 mm
 Handle Diameter                           3/4 in., 19 mm
Length of Head 
 Short cap                                         2-19/64 in., 58 mm
 Medium cap                                    3-9/32 in., 83 mm
 Long cap                                         7-5/16 in., 186 mm
 Diameter of Head                          3/4 in., 19 mm
 Weight ( less cable )                     3.5 oz., 100 gm
 Head Angle : HW9                        70 degrees
 Head Angle : HW9F                      Variable
 Electrode Capacity                        1/8 in

HW-9 Que hàn

Cơ thể nhỏ gọn giúp tiếp cận được những mối hàn nhỏ hẹp hoặc phạm vi hạn chế

Chống mài mòn cao

Được làm từ sillicon tăng cường khả năng chống va đập

Tính linh hoạt cao

Kích thước:

Chiều dài 6-7 / 8 in., 175 mm

Đường kính 3/4 in., 19 mm

Chiều dài của đầu cầm: 19 / 64., 58 mm

Nắp 7-5 / 16., 186 mm

 Đường kính 3/4 in., 19 mm

 Trọng lượng:3,5 oz., 100 gm

 Head Angle: HW9 70 độ

 Head Angle: HW9F Biến

 Công suất điện 1/8