Loại sản phẩm: Thiết Bị Đi Biển
Mã: DaniamantDAN-M2
Tên sản phẩm: Daniamant DAN-M2 Đèn pin áo phao
Daniamant DAN-M2 Đèn pin áo phao

Đèn áo phao này được thiết kế cung cấp đặc điểm kỹ thuật đầu ra 0.75cd và hoạt động trong thời gian 8 giờ theo yêu cầu của quy định của IMO SOLAS.

Đèn pin với thiết kế nhỏ gọn. Nó được kích hoạt bằng tay. Dễ dàng gắn vào thắt lưng hoặc dây đeo áo phao.