Loại sản phẩm: Thiết Bị Đi Biển
Mã: DaniamantL160
Tên sản phẩm: Daniamant L160 Đèn bảo hộ
Daniamant L160 Đèn bảo hộ

: DaniamantL160.

Tên sản phẩm: Daniamant L160 Đèn bảo hộ.

Đèn bảo hộ Daniamant được thiết kế để như một tiêu chuẩn tối thiểu gồm các đặc điểm kỹ thuật như đầu ra 2CD và sử dụng được trong 2 giờ theo yêu cầu của quy định IMO SOLAS.

Các tính năng chính

Đạt tiêu chuẩn SOLAS / MED.

Tuổi thọ trong 5 năm. Sản phẩm  không được bảo trì hoặc thay thế pin.

Kích thước nhỏ gọn

Đèn bảo hộ được ở chiều cao 76m, vượt yêu cầu của SOLAS

Dễ dàng lắp đặt

Công nghệ LED