Loại sản phẩm: Thiết Bị Đi Biển
Mã: LalizasSOLAS 2010
Tên sản phẩm: Lalizas SOLAS 2010 Áo phao cứu hộ trẻ em
 SOLAS 2010 Áo phao cứu hộ trẻ em


Đáp ứng các yêu cầu về phao cứu hộ cho trẻ em khi đi tàu thuyền. Áo phao SOLAS 2010 là hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu của quy định mới có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2010. Được trang bị với đèn áo phao kích hoạt dưới nước.

Sử dụng cho trẻ em có trọng lượng: 5-15 Kg

Áo phao SOLAS sử dụng trên tàu và tỏng mọi điều kiện thời tiết.

(SOLAS 2010 hoàn toàn tuân thủ các quy định mới [Nghị quyết IMO (MSC.201 (81), MSC.207 (81), MSC.200 (80), MSC.226 (82), MSC.218 ( 82), MSC.216 (82)])