TRUNG TÂM DỊCH VỤ VỀ MÁY DÒ KHÍ MSA

Thái An vinh dự là đại diện đầu tiên và duy nhất cung cấp dịch vụ về máy dò khí thương hiệu MSA tại thì trường Việt Nam:

- Khảo sát, tư vấn

- Huấn luyện cho khách hàng

- Hiệu chuẩn máy

- Sửa chữa thay thế linh kiện...