THAI AN - HUẤN LUYỆN SẢN PHẨM TẠI NHÀ MÁY BAYER VIỆT NAM

Bayer là tập đoàn sáng tạo có bề dày lịch sử hơn 150 năm với chuyên môn trong các lĩnh vực Chăm sóc Sức khỏe và Nông nghiệp. Chính vì thế ngày 18/9/2018 vừa qua,nhận được lời mời từ ban giám đốc An toàn của công ty Bayer Việt Nam, Thái An đã phối hợp và tổ chức thành công buổi huấn luyện sản phẩm cho hơn 150 anh em công nhân tại nhà máy. Tại buổi huấn luyện mang đến nhiều kiến thức và giúp công nhân nâng cao nhận thức về việc sử dụng trang thiết bị an toàn khi làm việc.Dưới đây là 1 số hình ảnh ghi nhận lại tại buổi huấn luyện.