Loại sản phẩm: Ủng Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Aetos
Mã: Lithium 813015
Tên sản phẩm: Aetos Lithium 813015
Aetos Lithium

Mã sản phẩm813015
  
 
  • 9" Pull-On Safety Boot
  • Sizes : 4 to 13 (có size 1/2)
  • Màu sắc : Mocca (như hình) và màu Brown (nâu)
  • Có các lựa chọn : Đế ngoài cao su, đế thép giữa, mũi giày chống tĩnh điện.

  • Thông tin sản phẩm

    Các tiêu chuẩn:

    The AETOS range complies to the following standards