Loại sản phẩm: Ủng Bảo Hộ
Mã: 2011
Tên sản phẩm: Worksafe 2011
Ủng bảo hộ Worksafe 2011

Phần thân làm bằng PVC, màu đen
Có mũi thép và đế lót thép
Chống dầu, tĩnh điện
Đạt tiêu chuẩn EN ISO 20345, S5 standards