Loại sản phẩm: Ủng Bảo Hộ
Mã: 2010
Tên sản phẩm: Worksafe 2010
Worksafe Ủng 2010


Diễn giải  : Ủng Worksafe Vulcan, màu vàng, có mũi thép, chống dầu và tĩnh điện

Phần trên : Nhựa PVC, màu vàng

Màu đế  : Màu đen

Kích cỡ : 3-13 (theo kích cỡ của Anh), 36-47 (theo kích cỡ của Pháp)

Tiêu chuẩn  : EN345