Loại sản phẩm: Bảo Vệ Môi Trường
Nhãn hiệu: 3M
Mã: 3MP-212
Tên sản phẩm: 3M - Cuộn giấy chắn thấm dầu mini-boom T-12

3M - Cuộn giấy chắn thấm dầu mini-boom T-12

Mỗi hộp có 4 cuộn (boom), đường kính 3 inch, dài 12 feet, giúp thấm khoảng 3 gallon dầu.