Loại sản phẩm: Bảo Vệ Môi Trường
Nhãn hiệu: 3M
Mã: 3MHP-156
Tên sản phẩm: 3M HP-156 Giấy thấm dầu

3M HP-156 Giấy thấm dầu

Khả năng hấp thụ dầu cao, không thấm nước.

Dùng để sử dụng thường xuyên làm sạch sự cố tràn ít và lau sạch khu vực bẩn dầu.

Gồm 100 miếng (19 inch x 17 inch) mỗi hộp