Loại sản phẩm: Bảo Vệ Môi Trường
Nhãn hiệu: 3M
Mã: 3MT-100
Tên sản phẩm: 3M T-100 Cuộn giấy thấm dầu

3M T-100 Cuộn giấy thấm dầu

Được thiết kế có thể sử dụng cho những mặt bằng lớn, có thể cắt ra dùng cho những mặt bằng nhỏ và hẹp

Cũng có thể được sử dụng ở những nơi có thể xảy ra sự cố tràn. Cuộn giấy thấm dầu T-100 chống tràn lên đến  84 lít với kích thước dài 144 feet.