Loại sản phẩm: Bảo Vệ Môi Trường
Nhãn hiệu: 3M
Mã: 3MT-12
Tên sản phẩm: 3M T-12 Cuộn giấy chắn thấm dầu
3M T-12 Cuộn giấy chắn thấm dầu

Cuộn giấy chắn thấm dầu mini-boom T-12
Mỗi hộp có 4 cuộn (boom), đường kính 3 inch, dài 12 feet: giúp thấm khoảng 3 gallon dầu.