Loại sản phẩm: Dây an toàn
Nhãn hiệu: Camp
Mã: 1268
Tên sản phẩm: Camp 1268 Dây Đai An Toàn
Camp 1268 Dây Đai An Toàn


Được thiết kế để cung cấp sự hỗ trợ ở mọi hoàn cảnh khác nhau.

Đệm xung quanh linh động cung cấp phạm vi không giới hạn về điều chỉnh sức căng để có sự hỗ trợ thích hợp.

Nhựa “thông thoáng” đem lại sự thoải mái và thúc đẩy những phương pháp kĩ thuật nâng người hoàn thiện.
Sản phẩm cùng loại