Loại sản phẩm: Dây an toàn
Nhãn hiệu: Camp
Mã: 1362
Tên sản phẩm: Camp 1362 - Quần áo bảo vệ
Quần áo bảo vệ Camp 1362

Vest với túi và vòng bánh cho cầm và cắt giảm công cụ.
Được thiết kế để sử dụng với dọc 2 và dọc 2 Alu dây nịt toàn thân.
Một kích thước phù hợp với tất cả.
Sản phẩm cùng loại