Loại sản phẩm: Găng Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Zetex
Mã: 401
Tên sản phẩm: ZetexPlus 401 Găng Chịu Nhiệt
ZetexPlus 401 Găng Chịu Nhiệt

Găng ZetexPlus bảo vệ tối đa khi làm việc môi trường có nhiệt độ cao. Găng ZetexPlus chịu nhiệt tới 2000oF (1093oC)
Sản phẩm cùng loại