Loại sản phẩm: Giày Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Uvex
Mã: 84012
Tên sản phẩm: Uvex quatro pro
- Giày cao cổ chống thấm nước tốt (S3)
- Mũi thép, đế thép, hỗ trợ cổ chân
- Đế bằng chất liệu PU
- Đat tiêu chuẩn EN ISO20345:2011 (S3, SRC)