Loại sản phẩm: Hàng Hải
Mã: 70030
Tên sản phẩm: Lalizas 70030 Đèn cứu hộ M.O.B ( mã LSA)
Lalizas 70030 Đèn cứu hộ M.O.B ( mã LSA)

: 70030.

Tên sp: 70030 Đèn cứuhộ M.O.B ( mã LSA)

Thông tin chi tiết

Đèn cứu hộ 70.030 M.O.B (mã LSA) Được thiếtkế với tiêu chí sáng liên tục với cường độ 2CD phù hợp dùng ở bất kì đâutrong thời gian ít nhất 2 tiếng ). Đạt tiêu chuẩn SOLAS (mã L.S.A)