Loại sản phẩm: Hàng Hải
Mã: DaniamantDAN-M2
Tên sản phẩm: Daniamant DAN-M2 Đèn pin áo phao
Daniamant DAN-M2 Đèn pin áo phao

Đèn áo phaonày được thiết kế cung cấp đặc điểm kỹ thuật đầu ra 0.75cd và hoạt động trong thờigian 8 giờ theo yêu cầu của quy định của IMO SOLAS.

Đèn pin vớithiết kế nhỏ gọn. Nó được kích hoạt bằng tay. Dễ dàng gắn vào thắt lưng hoặcdây đeo áo phao.