Loại sản phẩm: Hàng Hải
Mã: DaniamantL160
Tên sản phẩm: Daniamant L160 Đèn bảo hộ
Daniamant L160 Đèn bảo hộ

:DaniamantL160.

Tên sản phẩm:Daniamant L160 Đèn bảo hộ.

Đènbảo hộ Daniamant được thiết kế để như một tiêu chuẩn tối thiểu gồm các đặcđiểm kỹ thuật như đầu ra 2CD và sử dụng được trong 2 giờ theo yêu cầu của quyđịnh IMO SOLAS.

Các tính năng chính

Đạttiêu chuẩn SOLAS / MED.

Tuổithọ trong 5 năm. Sản phẩm  không được bảotrì hoặc thay thế pin.

Kíchthước nhỏ gọn

Đènbảo hộ được ở chiều cao 76m, vượt yêu cầu của SOLAS

Dễdàng lắp đặt

Côngnghệ LED