Loại sản phẩm: Hàng Hải
Mã: PainsWessex MK8
Tên sản phẩm: Pains Wessex MK8 Lifesmoke Signal
Pains Wessex MK8 Lifesmoke Signal
 

PainsWessex Lifesmoke MK8 là một tín hiệu cấp cứu hàng đầu nhỏ gọn được thiết kế đểxử lí dễ dàng và an toàn. Cung cấp vị trí hiệu quả trong các hoạt động cứu hộvà có thể được sử dụng để chỉ hướng gió.

PainsWessex Lifesmoke MK8 là một tín hiệu cầu cứu nhỏ gọn. Tín hiệu cho đánh dấu vịtrí trong các hoạt động cứu hộ, chỉ ra hướng gió. Sử dụng an toàn trong môi trườngdầu hoặc xăng. Đạt chuẩn SOLAS 74/88.