Loại sản phẩm: Hàng Hải
Mã: PainsWessexMK8A
Tên sản phẩm: Pains Wessex MK8A Parachute Flare
Pains Wessex MK8A Parachute Flare
 

PainsWessex Para Red MK8A Rocket đạt chuẩn SOLAS 74/88. Được thiết kế để chịu đượcmôi trường tiếp xúc đặc biệt và đáng tin cậy ngay cả sau khi ngâm trong nước.Các ignitor dây kéo và cải thiện độ bám cung cấp xử lý dễ dàng. Hoạt động trong40 giây tại 30.000 candela.

 

Tín hiệu cấpcứu hoạt động cả ngày lẫn đêm. Có thể được dùng trên tàu, xuồng cứu sinh vàliferafts tàu, cũng thích hợp để sử dụng trong tàu thương mại và các dịch vụkhác.