Loại sản phẩm: Khẩu trang
Nhãn hiệu: Uvex
Mã: Silv-Air c 2210
Tên sản phẩm: Uvex silv-Air c 2210
- Khẩu trang lọc bụi có valve
- Không có đường may, đệm sống mũi có thể điều chỉnh
- Valve thở ra giúp thoải mái khi mang
- Tiêu chuẩn EN 149:2001+A1:2009 (FFP2)