Loại sản phẩm: Kính bảo hộ
Nhãn hiệu: Draeger
Mã: X-pect 8000
Tên sản phẩm: Draeger - X-pect 8000
Kính bảo hộ kiểu dáng thể thao
Phù hợp với gương mặt châu Á
Tiêu chuẩn: EN166
Sản phẩm cùng loại