Loại sản phẩm: Kính cận
Nhãn hiệu: Uvex
Mã: 9155.005
Tên sản phẩm: Uvex mercury
- Kính phù hợp cho nam, gọng kim loại
- Đệm mũi giúp người mang cảm thấy thoải mái
- Tiêu chuẩn: EN 166, EN 170 (UV filters)
Sản phẩm cùng loại