Loại sản phẩm: Nón Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Bullard
Mã: Bullard - day non
Tên sản phẩm: Bullard - Dây nón
Bullard - Dây quai nón

Có độ co giãn
Sản xuất tại Mỹ