Loại sản phẩm: Nón Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Bullard
Mã: S61R
Tên sản phẩm: Bullard S61R
Bullard S61 Nón bảo hộ

Vỏ polyethylene.
Đầu nón tròn, lòng nón 4 điểm, có hoặc không có nút vặn.
Đạt tiêu chuẩn ANSI/ISEA Z89.1-2009, Type I , Class E&G.