Loại sản phẩm: Nón Bảo Hộ
Nhãn hiệu: Bullard
Mã: S62R
Tên sản phẩm: Bullard S62R
Bullard S62 Nón BHLĐ

Vỏ Polyethylene, có nhiều lỗ thông hơi làm mát dọc thân nón.

Lòng nón 4 điểm, có hoặc không có nút vặn, với miếng lót trán bằng cotton.

Đạt tiêu chuẩn ANSI/ISEA Z89.1-2009, Type 1, Class C