Loại sản phẩm: Nón Bảo Hộ
Mã: 005
Tên sản phẩm: Kẹp Gắn Viết
Kẹp Gắn Viết

Được làm từ nhựa